BaltazarMimosezona
Pokoj . 1,3 pro 1 os1100 CZK
Pokoj . 1,3 pro 2 os1300 CZK
Pokoj . 2 pro 1 os1000 CZK
Pokoj . 2 pro 2 os1200 CZK
Pokoj . 4 pro 1 os1400 CZK
Pokoj . 4 pro 2 os1500 CZK
Pokoj . 4 pro 3 os1800 CZK
Pokoj . 5 pro 1 os1500 CZK
Pokoj . 5 pro 2 os1700 CZK
Apartm . 6 pro 1 os1900 CZK
Apartm . 6 pro 2 os2000 CZK
Apartm . 6 pro 3 os2100 CZK
Apartm . 6 pro 4 os2200 CZK

Sezony:

01.11. → 31.12.2021